HỆ THỐNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TUẤN ANH TAEC

QUY ĐỊNH CAM KẾT ĐẦ RA KHÓA HỌC TOEIC

I. TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC VIÊN

 1.  Học lớp phù hợp với năng lực đầu vào, trừ một số trường hợp có thỏa thuận khác.
 2.  Tham dự ít nhất 90% số buổi học, hoàn thành đủ và đúng hạn trên 80% bài tập và tham gia kiểm tra đầy đủ.
 3.  Mang đầy đủ dụng cụ học tập và các tài liệu liên quan khác khi đi học.
 4.  Tham dự đầy đủ lớp học bù và phụ đạo khi được sắp xếp.
 5.  Có thái độ lễ phép, tôn trọng Giáo viên và người lớn tuổi cũng như bạn cùng lớp.
 6.  Tự bảo quản tài sản cá nhân khi mang đi học như tiền, trang sức, điện thoại …
 7.  Đóng học phí đúng thời hạn và luôn mang theo phiếu phu.
 8.  Không mang thức ăn có mùi vào phòng học, giữ gìn, bảo quản tài sản của lớp, giữ gìn vệ sinh chung; không viết, vẽ lên bàn ghế, tường, cửa, trang thiết bị của trung tâm.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM

 1. Xếp lớp phù hợp nhất với năng lực đầu vào của học viên.
 2. Bảo đảm các điều kiện học tập phù hợp.
 3. Tìm hiểu, xử lý các vấn đề mà HV nêu ý kiến(cần xử lý) một cách khách quan.

III. QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN (HV)

 1. Được kiểm tra năng lực đầu vào và xếp lớp phù hợp với HV.
 2. Học bù:
 3. Được học bù bài cho những buổi vắng theo sự sắp xếp của trung tâm ( vắng từ 3 buổi trở lên, có xin phép) với lý do chính đáng như sau:.
    ✅ Vấn đề về sức khỏe không thể tiếp tục học (phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế)
    ✅ Vấn đề về thu xếp thời gian: Công tác (có giấy xác nhận của công ty) hoặc học tập.
    ✅ Ngoài các vấn đề trên, học viên liên hệ phòng đào tạo để được hỗ trợ.
 4. Trung tâm không giải quyết các vấn đề liên quan đến học tập phát sinh từ việc không học bù theo kế hoạch đã đề ra.
 5. Học viên được sắp xếp học lại miễn phí 1 lần nếu HV không đạt mục tiêu đầu ra sau khi kết thúc lộ trình học. Thời điểm học lại sẽ phụ thuộc vào lịch khai giảng khóa học của trung tâm. Học viên được học lại khi thỏa các điều kiện sau:
    ✅ Tham gia ít nhất 90% thời lượng khóa học và hoàn thành 80% bài tập về nhà nhưng không đạt điểm thi thực tế.
    ✅ Học viên tham gia đầy đủ các bài kiểm tra – đánh giá trong suốt khóa học. Các trường hợp không tham gia thi sẽ không được xét lên lớp, học lại, không được đảm bảo cam kết đầu ra;
    ✅ Học viên không đạt 1 trong 2 mục trên sẽ phải học lại với mức học phí bằng 50% học phí đã đóng của khóa đó.

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH

 1. Học phí, phiếu thu
    ✅ HV phải đóng đủ học phí trung tâm mới cam kết đầu ra, nếu HV trễ hẹn đóng học phí, trung tâm sẽ huỷ cam kết lộ trình, kết thúc lộ trình học và không giải quyết khiếu nại liên quan nếu có;
    ✅ HV phải giữ phiếu thu cẩn thận, luôn mang theo phiếu thu (Trung tâm sẽ không giải quyết mọi vấn đề không có phiếu thu). Trung tâm không áp dụng hoàn trả học phí trong mọi trường hợp.
 2. Bảo lưu.
    ✅ HV được bảo lưu tối đa 01 lần và bảo lưu không quá 03 tháng;
    ✅ Khi muốn bảo lưu, HV vui lòng email về phongdaotao@taec.edu.vn
 3. Các trường hợp đình chỉ hoặc buộc thôi học
  Trung tâm có thể cho HV tạm ngưng hoặc buộc thôi học mà không hoàn trả học phí trong các trường hợp (nhưng không giới hạn) sau đây:
    ✅ Có hành vi thiếu tôn trọng giáo viên, nhân viên hoặc bạn cùng lớp; gây mất trật tự trong lớp;
    ✅ Phá hoại tài sản chung của trung tâm;
    ✅ Mắc bệnh truyền nhiễm; HV có các bệnh lý bao gồm thiểu năng trí tuệ, tăng động, tự kỷ, v.v… gây ảnh hưởng đến các học viên khác trong lớp;
    ✅ Các hành vi khác có thể gây ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy-học tập tại trung tâm;.
  Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Học viên nhằm mang đến kết quả học tập tốt nhất.

Thông tin liên hệ:

Website: Trung Tâm Ngoại Ngữ Tuấn Anh

Facebook: Anh Ngữ Tuấn Anh