HỆ THỐNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TUẤN ANH TAEC

QUY ĐỊNH CAM KẾT ĐẦU RA KHÓA HỌC TOEIC

I. TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC VIÊN (HV)

 1. Học lớp phù hợp với năng lực đầu vào, trừ một số trường hợp có thỏa thuận khác.
 2. Tham dự ít nhất 90% số buổi học, hoàn thành đủ và đúng hạn trên 80% bài tập và tham gia kiểm tra đầy đủ.
 3. Mang đầy đủ dụng cụ học tập và các tài liệu liên quan khác khi đi học.
 4. Tham dự đầy đủ lớp học bù khi được sắp xếp.
 5. Có thái độ lễ phép, tôn trọng Giáo viên và người lớn tuổi cũng như bạn cùng lớp.
 6. Tự bảo quản tài sản cá nhân khi mang đi học như tiền, trang sức, điện thoại …
 7. Đóng học phí đúng thời hạn và luôn mang theo phiếu phu.
 8. Không mang thức ăn có mùi vào phòng học, giữ gìn, bảo quản tài sản của lớp, giữ gìn vệ sinh chung; không viết, vẽ lên bàn ghế, tường, cửa, trang thiết bi của trung tâm.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM (TT)

 1. Xếp lớp phù hợp nhất với năng lực đầu vào của học viên.
 2. Bảo đảm các điều kiện học tập phù hợp.
 3. Tìm hiểu, xử lý các vấn đề mà HV nêu ý kiến(cần xử lý) một cách khách quan.

I. QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN (HV)

 1. Được kiểm tra năng lực đầu vào và xếp lớp phù hợp với HV.
 2. Học bù:

Được học bù bài (cộng bù số buổi) cho các buổi vắng theo sự sắp xếp của trung tâm (vắng từ 3 buổi trở lên, có xin phép) với lý do chính đáng như sau:.

     a) Vấn đề về sức khỏe không thể tiếp tục học (phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế)

     b) Vấn đề về thu xếp thời gian: Công tác (có giấy xác nhận của công ty) hoặc học tập.

     c) Vấn đề về nhà có tang, gặp thiên tai

     d) Ngoài các vấn đề trên, học viên liên hệ phòng đào tạo để được hỗ trợ.

     e) Trung tâm không giải quyết các vấn đề liên quan đến học tập phát sinh từ việc không học bù theo kế hoạch đã đề ra.

     f) Các trường hợp vắng không phép xem như HV đã học và không được cộng bù số buổi.

     g) Tất cả các trường hợp nghỉ có phép và không phép nếu vượt hơn 10% số buổi sẽ không được cam kết đầu ra. Với tất cả các lý do thời lượng cộng bù tối đa là 20% khóa học (nếu vượt quá sẽ không được cộng bù bài). Các trường hợp nghỉ dài, đau ốm lâu ngày, hãy sử dụng quyền bảo lưu.

     3. Học lại và hỗ trợ thi thử:

Học viên được sắp xếp học lại miễn phí 1 lần nếu HV không đạt mục tiêu đầu ra sau khi kết thúc lộ trình học (áp dụng cho các lớp special và giải đề có test đầu vào). Thời điểm học lại sẽ phụ thuộc vào lịch khai giảng khóa học của trung tâm. Học viên được học lại khi thỏa các điều kiện sau:

     a) Tham gia ít nhất 90% thời lượng khóa học và hoàn thành 80% bài tập về nhà nhưng không đạt điểm cam kết đầu ra.

     b) Học viên tham gia đầy đủ các bài kiểm tra – đánh giá trong suốt khóa học. Các trường hợp không tham gia thi sẽ không được xét lên lớp, học lại, không được đảm bảo cam kết đầu ra;

     c) Học viên không đạt 1 trong 2 mục trên sẽ phải học lại với mức học phí bằng 50% học phí đã đóng của khóa đó.

     d) Được hỗ trợ kiểm tra năng lực để tham gia kỳ thi Toeic (nếu như HV có nhu cầu)

IV MỘT SỐ QUY ĐỊNH

     1. Quy định về học phí, phiếu thu

     a) HV phải đóng đủ học phí trung tâm mới cam kết đầu ra, nếu HV trễ hẹn đóng học phí, trung tâm sẽ huỷ cam kết lộ trình, kết thúc lộ trình học và không giải quyết khiếu nại liên quan nếu có;

     b) HV phải giữ phiếu thu cẩn thận, luôn mang theo phiếu thu (Trung tâm se không giải quyết mọi vấn đề không có phiếu thu). Trung tâm không áp dụng hoàn trả học phí trong mọi trường hợp.

Quy đinh bảo lưu

     a) Khi muốn bảo lưu, HV vui lòng email về taecphongdaotao@gmail.com

     b) HV chỉ được bảo lưu 1 lần trong 1 năm học, thời lượng không quá 3 tháng. Trung tâm chỉ xử lý bảo lưu khi nếu như HV gửi email trước theo quy định. Các trường hợp HV tự nghỉ không thông báo, các buổi học trôi qua xem như đã học.

     3. Quy định đổi lớp

Học viên chỉ được đổi lớp, đổi ca học, đổi quận học tối đa 2 lần trong 1 năm học (nếu như trung tâm có lớp). Lý do được chấp nhận đổi lớp bao gồm:

✅ HV gặp vấn đề về thu xếp thời gian – lịch học, lịch làm việc thay đổi (cần có giấy tờ chứng minh)

✅ HV không phù hợp với phong cách học tập và giảng dạy tại lớp

✅ HV chuyển chỗ ở (cần giấy tờ tạm trú mới)

     4. Quy định đợi lớp

Các trường hợp đợi lớp, chuyển sang học kèm hoặc học cùng lớp khác, khi trung tâm mở lớp theo khung giờ HV đăng ký ban đầu thì HV phải tham gia học (trừ khi có thỏa thuận khác, vui lòng ghi rõ trong phụ lục lịch học)

     5. Quy định xin phép vắng học

     a) Các trường hợp vắng 1,2 buổi, học viên vui lòng sắp xếp đi học bù các ca hoặc quận khác trong ngày, không phải xin phép.

     b) Học viên vắng từ 3 buổi trở lên (trọn 1 bộ đề), với lý do chính đáng như nêu ở mục III.2 (quyền lợi của học viên) sẽ được cộng bù số buổi.

     c) Tất cả các trường hợp nghỉ có phép và không phép nếu vượt hơn 10% số buổi sẽ không được cam kết đầu ra. Các trường hợp nghỉ dài, đau ốm lâu ngày, hãy sử dụng quyền bảo lưu.

     d) Các lớp giải đề trường hợp đổi ca 246 sang 357 tạm thời, chỉ duyệt cho trường hợp đổi trọn 1 bộ đề (tương đương 1 tuần) trở lên. Các lớp căn bản học viên có thể đổi ca theo buổi.

     e) HV xin phép nghỉ hoặc đổi ca học, cần thực hiện trước khi ca học diễn ra tối thiểu 3 giờ.

     6. Quy định về tham gia thi thật

     a) Sau khi kết thúc khóa từ 7-10 ngày học viên phải tham gia thi thật tại các tổ chức thi Toeic (ngày trên phiếu dự thi cách ngày kết thúc khóa tối đa 10 ngày). Các trường hợp thi sau kết thúc khóa trên 10 ngày sẽ không được đảm bảo đầu ra hoặc học lại.

     b) Khi thi đúng thời hạn nhưng chưa đạt được điểm mong muốn, trong vòng 7 đến 10 ngày học viên phải nộp lại bản sao hoặc hình ảnh bảng điểm để được sắp xếp học lại (quá thời gian này trung tâm sẽ không sắp xếp cho học lại miễn phí mà sẽ tính phí như khóa học bình thường).

     c) Thời lượng học lại sẽ tùy thuộc vào số điểm còn thiếu so với mục tiêu của HV lúc đăng ký.

     7. Thời hạn đào tạo tối đa

Thời lượng tối đa của khóa học tính từ ngày kết thúc cộng thêm 3 tháng (đã bao gồm trường hợp bảo lưu, không tính lễ tết).

     8. Chuyển đổi chương trình hoặc chuyển khóa cho HV khác

     a) HV chỉ được chuyển đổi chương trình nếu như chưa học quá 30% thời lượng khóa học.

     b) Phí chuyển đổi chương trình: 500.000 VNĐ.

     c) Nếu như HV muốn chuyển khóa cho HV khác, HV cần tự tìm người chuyển khóa.

     d) Phí chuyển nhượng khóa khọc: 500.000 VNĐ

     9. Các trường hợp đình chỉ hoặc buộc thôi học

Trung tâm có thể cho HV tạm ngưng hoặc buộc thôi học mà không hoàn trả học phí trong các trường hợp (nhưng không giới hạn) sau đây:

     a) Có hành vi thiếu tôn trọng giáo viên, nhân viên hoặc bạn cùng lớp; gây mất trật tự trong lớp;

     b) Phá hoại tài sản chung của trung tâm;

     c) Mắc bệnh truyền nhiễm; HV có các bệnh lý bao gồm thiểu năng trí tuệ, tăng động, tự kỷ, v.v… gây ảnh hưởng đến các học viên khác trong lớp;

     d) Các hành vi khác có thể gây ảnh hưởng đến quá trinh giảng dạy-học tập tại trung tâm;. Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Học viên nhằm mang đến kết quả học tập tốt nhất.

Thông tin liên hệ:

Website: Trung Tâm Ngoại Ngữ Tuấn Anh

Facebook: Anh Ngữ Tuấn Anh