QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ HỌC TẬP CỦA LỚP CE

A. QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN (HV):

1/ Về học kèm

HV được yêu cầu dạy kèm trong suốt quá trình học tại trung tâm khi thỏa một trong các điều kiện sau:

–  HV đăng ký học trễ (nhưng không quá 25% thời lượng của khóa học)

–  HV vắng 2 buổi liên tục trở lên và có lý do chính đáng như Covid, nhập viện, đau ốm, nhà có tang, cưới hỏi, gặp thiên tai.

–  Tuy nhiên, tổng số giờ vắng được xét học bù không được quá 20% thời lượng của khóa học, có xin phép trước và đưa ra hồ sơ, hình ảnh chứng minh sau đó (các buổi nghỉ bệnh phải có giấy tờ của bệnh viện hoặc đơn thuốc). Hai buổi vắng sẽ được học bù trong 1 giờ.

–  Học viên vắng phải chủ động liên hệ với admin lớp để sắp xếp lịch học trong vòng 1 tuần kể từ ngày nghỉ. Nếu qua 1 tuần học viên không liên hệ học bù, các buổi học xem như đã học.

 

2/ Về bảo lưu

–  Trong trường hợp học viên có lý do bất khả kháng không thể tham gia khóa học thì sẽ được bảo lưu 1 lần/1 năm (tối đa 2 tháng). Trung tâm chỉ xử lý bảo lưu đối với các trường hợp đã gửi email trước theo quy định. Các trường hợp tự nghỉ không thông báo, các buổi học trôi qua xem như đã học.

–  Sau thời gian bảo lưu, thời điểm học viên bắt đầu lại khóa học phải tùy thuộc vào tình hình chiêu sinh và khai giảng khóa học ở các cơ sở.

–  Khi gần hết bảo lưu HV cần chủ động liên hệ đi học lại. Nếu quá thời hạn bảo lưu HV vẫn chưa đi học, hệ thống sẽ tự động khôi phục khóa học và trừ số buổi học.

–  Học viên chỉ được phép bảo lưu khi đã hoàn tất đầy đủ học phí.

Lý do bất khả kháng, được xét duyệt bảo lưu bao gồm:

  •   Vấn đề về sức khỏe không thể tiếp tục học (phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế)
  •   Vấn đề về thu xếp thời gian: Công tác (có giấy xác nhận của công ty) hoặc học tập (có giấy xác nhận của trường học).
  •   Ngoài các vấn đề trên, học viên liên hệ admin để được hỗ trợ.
  •   Xem hướng dẫn Bảo lưu tại: QUY ĐỊNH BẢO LƯU

 

B. NGHĨA VỤ HỌC VIÊN

–   Đi học đúng giờ, tham gia ít nhất 90% thời lượng khóa học và làm bài tập và học bài đầy đủ.

–   Tham gia các buổi kiểm tra, đánh giá của trung tâm.

–   Nghỉ học phải xin phép trước giờ học tối thiểu 3 giờ (Lý do chính đáng được liệt kê ở phần A)

–   Trong trường hợp học viên vắng không phép, trung tâm không có trách nhiệm dạy bù cho học viên.

–   Không mang thức ăn có mùi vào phòng học, giữ gìn, bảo quản tài sản của lớp, giữ gìn vệ sinh chung và không viết, vẽ lên bàn ghế, tường, cửa, trang thiết bị của nhà trường.

C. MỘT SỐ QUY ĐỊNH

1. Học phí, phiếu thu

HV phải đóng đủ học phí và giữ phiếu thu cẩn thận, luôn mang theo phiếu thu (Trung tâm sẽ không giải quyết mọi vấn đề không có phiếu thu). Trung tâm không áp dụng hoàn trả học phí trong mọi trường
hợp.

2. Quy định đổi lớp

Học viên chỉ được đổi lớp, đổi ca học, đổi quận học tối đa 2 lần trong 1 năm học (nếu như trung tâm
có lớp). Lý do được chấp nhận đổi lớp bao gồm:

a) HV gặp vấn đề về thu xếp thời gian – lich học, lich làm việc thay đổi (cần có giấy tờ chứng minh)

b) HV không phù hợp với phong cách học tập và giảng dạy tại lớp (được phòng đào tạo xác nhận)

c) HV chuyển chỗ ở (cần giấy tờ tạm trú mới)

3. Quy đinh về học kèm và đợi lớp

Các trường hợp đợi lớp, chuyển sang học kèm hoặc học cùng lớp khác, khi trung tâm mở lớp theo
khung giờ HV đăng ký ban đầu thi HV phải tham gia học (trừ khi có thỏa thuận khác, vui lòng ghi rõ
trong phụ lục lich học)

4. Thời hạn đào tạo tối đa

Thời lượng tối đa của khóa học tính từ ngày kết thúc cộng thêm 2 tháng (đã bao gồm trường hợp
bảo lưu, không tính lễ tết).

5. Chuyển đổi chương trình hoặc chuyển khóa cho HV khác

a) HV chỉ được chuyển đổi chương trình nếu như chưa học quá 30% thời lượng khóa học.

b) Phí chuyển đổi chương trinh: 500.000 VNĐ.

c) Nếu như HV muốn chuyển khóa cho HV khác, HV cần tự tìm người chuyển khóa.

d) Phí chuyển nhượng khóa khọc: 500.000 VNĐ

6. Các trường hợp đinh chỉ hoặc buộc thôi học

Trung tâm có thể cho HV tạm ngưng hoặc buộc thôi học mà không hoàn trả học phí trong các trường
hợp (nhưng không giới hạn) sau đây:
a) Có hành vi thiếu tôn trọng giáo viên, nhân viên hoặc bạn cùng lớp; gây mất trật tự trong lớp;

b) Phá hoại tài sản chung của trung tâm;

c) Mắc bệnh truyền nhiễm; HV có các bệnh lý bao gồm thiểu năng trí tuệ, tăng động, tự kỷ, v.v…
gây ảnh hưởng đến các HV khác trong lớp;

d) Các hành vi khác có thể gây ảnh hưởng đến quá trinh giảng dạy, học tập tại trung tâm;.

e) Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý HV nhằm mang đến kết quả học tập tốt nhất