QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ HỌC TẬP CỦA LỚP CE

A. QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN:

1/ Được yêu cầu dạy kèm trong suốt quá trình học tại trung tâm khi thòa một trong các điều kiện sau:

HV có điểm thi giữa khóa, cuối khóa không đạt (dưới 50% điểm) và đi học 90% tổng số giờ học

HV đăng ký học trễ (nhưng không quá 25% thời lượng của khóa học)

HV vắng 3 buổi liên tục trở lên và có lý do chính đáng như Covid, nhập viện, đau ốm, nhà có tang, cưới hỏi, gặp thiên tai. Tuy nhiên, tổng số giờ vắng không được quá 15% thời lượng của khóa học, có xin phép trước và đưa ra hồ sơ, hình ảnh chứng minh sau đó (các buồi nghỉ bệnh phải có giấy tờ của bệnh viện). Học viên vắng phải chủ động liên hệ với admin lớp đề sắp xếp lịch học trong vòng 1 tuần kể từ ngày nghỉ.

2/ Học phí đã đóng sẽ KHÔNG HOÀN LẠI. Trong trường hợp học viên có lý do bất khả kháng không thể tham gia khóa học thì sẽ được bảo lưu 1 lần/1 khóa (tối đa 3 tháng). Sau thời gian bảo lưu, thời điểm học viên bắt đầu lại khóa học phải tùy thuộc vào tình hình chiêu sinh và khai giảng khóa học ở các cơ sở. Học viên chỉ được phép bảo lưu khi chưa học quá 30% số buổi và đã hoàn tất đầy đủ học phí. Lý do bất khả kháng bao gồm:

Vấn đề về sức khỏe không thể tiếp tục học (phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế)

Vấn đề về thu xếp thời gian: Công tác (có giấy xác nhận của công ty) hoặc học tập (có giấy xác nhận của trường học).

Ngoài các vấn đề trên, học viên liên hệ admin để được hỗ trợ.

Xem hướng dẫn Bảo lưu tại: QUY ĐỊNH BẢO LƯU

3/ Được sắp xếp học lại miễn phí 1 lần nếu HV không đạt mục tiêu đầu ra sau khi kết thúc lộ trình học. Thời điểm học lại sẽ phụ thuộc vào tình hình chiêu sinh và khai giảng khóa học của trung tâm.

Học viên được học lại khi thỏa các điều kiện sau:

  • Tham gia ít nhất 90% thời lượng khóa học và hoàn thành 80% bài tập về nhà nhưng không đạt 50% điểm lên lớp.
  • Học viên tham gia đầy đủ các bài kiêm tra – đánh giá trong suốt khóa học. Các trường hợp không tham gia thi sẽ không được xét lên lớp, học lại, không được đảm bảo cam kết đầu ra.
  • Học viên không đạt 1 trong 2 mục trên sẽ phải học lại với mức học phí bằng 50% học phí đã đóng của khóa đó.

B. NGHĨA VỤ HỌC TẬP

❗ Đi học đúng giờ, tham gia ít nhất 90% thời lượng khóa học và làm bài tập và học bài đầy đủ.

❗ Tham gia các buổi kiểm tra, đánh giá của trung tâm.

❗ Nghỉ học phải xin phép trước giờ học tối thiểu 2 giờ ( Lý do chính đáng liệt kê ở phần A )

❗ Trong trường hợp học viên vắng không phép, nhà trường không có trách nhiệm dạy bù và đảm bảo đầu ra cho học viên.

❗ Không mang thức ăn có mùi vào phòng học, giữ gìn, bảo quản tài sản của lớp, giữ gìn vệ sinh chung và không viết, vẽ lên bàn ghế, tường, cửa, trang thiết bị của nhà trường.