HỆ THỐNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TUẤN ANH TAEC

QUY ĐỊNH CAM KẾT ĐẦ RA KHÓA HỌC IELTS

I.    TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC VIÊN (HV)

1.  Học lớp phù hợp với năng lực đầu vào, trừ một số trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Tham dự ít nhất 90% số buổi học, hoàn thành đủ và đúng hạn trên 80% bài tập và tham gia kiểm tra đầy đủ.

3. Mang đầy đủ dụng cụ học tập và các tài liệu liên quan khác khi đi học.

4. Tham dự đầy đủ lớp học bù và phụ đạo khi được sắp xếp.

5. Có thái độ lễ phép, tôn trọng Giáo viên và người lớn tuổi cũng như bạn cùng lớp.

6. Tự bảo quản tài sản cá nhân khi mang đi học như tiền, trang sức, điện thoại …

7. Đóng học phí đúng thời hạn và luôn mang theo phiếu phu.

8. Không mang thức ăn có mùi vào phong học, giư gin, bảo quản tài sản của lớp, giư gin vệ sinh chung; không viết, ve lên bàn ghế, tường, cưa, trang thiết bi của trung tâm.

II.  TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM

1. Xếp lớp phù hợp nhất với năng lực đầu vào của HV.

2. Bảo đảm các điều kiện học tập phù hợp.

3. Xếp lich phụ đạo cho HV theo cầu của giáo viên đứng lớp.

4. Tim hiểu, xư lý các vấn đề mà HV nêu ý kiến(cần xư lý) một cách khách quan.

III.    QUYỀN LỢI CỦA HV (HV)

1. Được kiểm tra năng lực đầu vào và xếp lớp phù hợp với HV.

2. Được báo điểm và thông báo tinh hinh học tập đinh kỳ.

3. Học bù và học phụ đạo:

Về việc phụ đạo:

     a) HV được phụ đạo kỹ năng cần thiết trong phạm vi chương trinh học tại Trung tâm theo yêu cầu giáo viên phụ trách

     b) HV đi học 90% buổi học, hoàn thành 80% bài tập, bài quizz online nhưng thi giưa khóa, cuối khóa không đạt se được học phụ đạo để cải thiện kỹ năng.

Về việc học bù và xin nghỉ phép:

HV đăng ký trễ (nhưng không quá 25% thời lượng của khóa học) được học bù đủ nội dung bài học. HV được học bù bài cho nhưng buổi vắng (từ 2 buổi trở lên, có xin phép, 2 buổi vắng se học bù trong 1 giờ) với lý do chính đáng như sau:

     a) Vấn đề về sức khỏe không thể tiếp tục học (phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế)

     b) Vấn đề về thu xếp thời gian: Công tác (có giấy xác nhận của công ty) hoặc học tập (có giấy xác nhận của trường).

     c) Vấn đề về nhà có tang, gặp thiên tai

     d) Ngoài các vấn đề trên, HV liên hệ phong đào tạo để được hỗ trợ.

     e) Các trường hợp vắng không phép xem như HV đã học và không được cộng bù số buổi. HV xin nghỉ phép hoặc đổi ca học cần thực hiện trước giờ học tối thiểu 3 giờ.

✅ Tất cả các trường hợp nghỉ có phép và không phép nếu vượt hơn 10% số buổi se không được cam kết đầu ra. Với tất cả các lý do thời lượng học bù tối đa là 20% khóa học (nếu vượt quá se không được dạy bù bài). Các trường hợp nghỉ dài, đau ốm lâu ngày, hãy sư dụng quyền bảo lưu.

✅ Thời lượng học hỗ trợ thêm về kỹ năng tối đa dành cho các HV Ielts đã được GV đề xuất là 1 buổi cho mỗi tháng (tổng số buổi tùy theo chương trinh đăng ký).

✅ Các buổi học bù và học thêm kỹ năng, HV có thể được sắp xếp học cùng các bạn vắng cùng bài học hoặc đều cần cải thiện chung kỹ năng.

4. Được kiểm tra năng lực trong thời gian học để tham gia các kỳ thi IELTS sớm hơn.

5. Được học lại miễn phí khi không đạt số điểm cam kết khi đăng ký lộ trình trọn gói

HV được sắp xếp học lại miễn phí 1 lần nếu HV không đạt mục tiêu đầu ra sau khi kết thúc lộ trinh học. Thời điểm học lại se phụ thuộc vào lich khai giảng khóa học của trung tâm. HV được học lại khi thỏa các điều kiện sau:

     a) Tham gia ít nhất 90% thời lượng khóa học và hoàn thành 80% bài tập về nhà nhưng không đạt 50% điểm lên lớp;

     b) HV tham gia đầy đủ các bài kiểm tra – đánh giá trong suốt khóa học. Các trường hợp không tham gia thi se không được xét lên lớp, học lại, không được đảm bảo cam kết đầu ra;

     c) HV không đạt 1 trong 2 mục trên se phải học lại với mức học phí bằng 50% học phí đã đóng của khóa đó.

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH

1. Học phí, phiếu thu

a) HV phải đóng đủ học phí trung tâm mới cam kết đầu ra, nếu HV trễ hẹn đóng học phí, trung tâm se huỷ cam kết lộ trinh, kết thúc lộ trinh học và không giải quyết khiếu nại liên quan nếu có;

b) HV phải giư phiếu thu cẩn thận, luôn mang theo phiếu thu (Trung tâm se không giải quyết mọi vấn đề không có phiếu thu). Trung tâm không áp dụng hoàn trả học phí trong mọi trường hợp.

2. Quy đinh bảo lưu

     a) Khi muốn bảo lưu, HV vui long email về taecphongdaotao@gmail.com

     b) HV chỉ được bảo lưu 1 lần trong 1 năm học, thời lượng không quá 3 tháng. Trung tâm chỉ xư lý bảo lưu khi nếu như HV gưi email trước theo quy đinh. Các trường hợp HV tự nghỉ không thông báo, các buổi học trôi qua xem như đã học.

3.  Quy đinh đổi lớp

Học viên chỉ được đổi lớp, đổi ca học, đổi quận học tối đa 2 lần trong 1 năm học (nếu như trung tâm có lớp). Lý do được chấp nhận đổi lớp bao gồm:

✅ HV gặp vấn đề về thu xếp thời gian – lich học, lich làm việc thay đổi (cần có giấy tờ chứng minh)

✅ HV không phù hợp với phong cách học tập và giảng dạy tại lớp

✅ HV chuyển chỗ ở (cần giấy tờ tạm trú mới)

4. Quy đinh về học kèm và đợi lớp

Các trường hợp đợi lớp, chuyển sang học kèm hoặc học cùng lớp khác, khi trung tâm mở lớp theo khung giờ HV đăng ký ban đầu thi HV phải tham gia học (trừ khi có thỏa thuận khác, vui long ghi rõ trong phụ lục lich học)

5. Quy đinh về tham gia thi thật

     a) Sau khi kết thúc khóa từ 7-10 ngày HV phải tham gia thi thật tại các tổ chức thi Ielts (ngày trên phiếu dự thi cách ngày kết thúc khóa tối đa 10 ngày).

     b) Các trường hợp thi sau kết thúc khóa trên 10 ngày se không được đảm bảo đầu ra hoặc học lại. Khi thi đúng thời hạn nhưng chưa đạt được điểm mong muốn, trong vong 7 đến 10 ngày HV phải nộp lại bản sao hoặc hinh ảnh bảng điểm để được sắp xếp học lại (quá thời gian này trung tâm se không sắp xếp cho học lại miễn phí mà se tính phí như khóa học binh thường).

     c) Thời lượng học lại se tùy thuộc vào số điểm con thiếu so với mục tiêu của HV lúc đăng ký.

6. Thời hạn đào tạo tối đa

Thời lượng tối đa của khóa học tính từ ngày kết thúc cộng thêm 3 tháng (đã bao gồm trường hợp bảo lưu, không tính lễ tết).

7.  Chuyển đổi chương trinh hoặc chuyển khóa cho HV khác

     a) HV chỉ được chuyển đổi chương trinh nếu như chưa học quá 30% thời lượng khóa học.

     b) Phí chuyển đổi chương trinh: 500.000 VNĐ.

     c) Nếu như HV muốn chuyển khóa cho HV khác, HV cần tự tim người chuyển khóa.

     d) Phí chuyển nhượng khóa khọc: 500.000 VNĐ

8.  Các trường hợp đinh chỉ hoặc buộc thôi học

Trung tâm có thể cho HV tạm ngưng hoặc buộc thôi học mà không hoàn trả học phí trong các trường hợp (nhưng không giới hạn) sau đây:

     a) Có hành vi thiếu tôn trọng giáo viên, nhân viên hoặc bạn cùng lớp; gây mất trật tự trong lớp;

     b) Phá hoại tài sản chung của trung tâm;

     c) Mắc bệnh truyền nhiễm; HV có các bệnh lý bao gồm thiểu năng trí tuệ, tăng động, tự kỷ, v.v… gây ảnh hưởng đến các HV khác trong lớp;

     d) Các hành vi khác có thể gây ảnh hưởng đến quá trinh giảng dạy, học tập tại trung tâm;.

     e) Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý HV nhằm mang đến kết quả học tập tốt nhất.